דיאגנוסטיקה ממוחשבת

התחברות עם מחשב לצורך שליפת תקלות ממחשב קבינה ומחשב מנוע